Profiling & Recommendation

“We are leaving the age of information and entering the age of recommendation”
Chris Anderson

De adoptie van het web als een e-commerce- of communicatie platform heeft geleid tot een fundamentele verandering in de manier waarop organisaties interactie hebben met klanten en gebruikers. Toenemende concurrentie maakt dat organisaties dienen na te denken over een goede strategie om in de toekomst klanten en gebruikers te blijven bereiken.

Luminis heeft de ervaring en overtuiging dat twee factoren van cruciaal belang zijn bij de interactie tussen organisaties, klanten en gebruikers. Erken en begrijp dat de ‘mens-factor’ bij de online dialoog van doorslaggevend belang is. Gebruik vervolgens deze ervaringen uit de online dialoog tussen organisaties, gebruikers en klanten om personalisatie toe te passen om daarmee een relevante beleving aan te bieden aan die klanten en gebruikers.

Luminis heeft aantoonbaar kennis en ervaring met het toepassen van ‘profiling’ en ‘recommendation’ om zo een gepersonaliseerde omgeving voor gebruikers en klanten te realiseren, met als doel mensen te bereiken met de informatie die voor hen relevant is.