Machine Learning

Machine Learning biedt uitkomst om taken uit te voeren die te complex zijn voor mensen. Soms zijn taken zo complex dat het onpraktisch, dan wel onmogelijk, is voor mensen om zelf alle mogelijk oplossingsrichtingen uit te programmeren. In plaats van zelf de oplossing te zoeken gaat een algoritme op zoek naar de oplossing, dat door de programmeur is opgegeven. Op deze manier wordt de beperkende factor van een mens uit de weg geruimd en kan het algoritme, mits het het draait op de juiste hardware, sneller dan een mens alle mogelijk oplossingen langs gaan en analyseren of de oplossingsrichting het probleem gaat oplossen.

Mogelijkheden

Luminis Apeldoorn heeft de kennis en kunde in huis om problemen op te lossen aan de hand van verschillende Machine Learning algoritmes. Hierbij kunt u denken aan het oplossen van classificatieproblemen: is het wel of geen gevoelige data? Dit kan een mens uiteraard zelf ook oplossen maar daarvoor moet hij of zij wel het hele document lezen. Een getraind model kan in een paar milliseconden bepalen of het gevoelige data bevat of niet. Naast het classificatieprobleem levert Luminis Apeldoorn ook modellen die voorspellingen kunnen genereren op basis van data. Hierbij kunt u denken aan het voorspellen van prijsontwikkelingen aan de hand van veranderende parameters. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de prijs van een voedselproduct als er ergens een oogst mislukt?

Data Discovery Days

 Luminis Apeldoorn gaat graag het experiment aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw organisatie. Speciaal voor organisatie die weinig tot geen ervaring hebben met Machine Learning bieden wij de ‘Data Discovery Days’ aan. Tijdens dit traject nemen wij uw organisatie mee in de wereld van Machine Learning. Het traject bestaat in grote lijnen uit 3 onderdelen, namelijk:

  • Opleiden: wat is Machine Learning?
  • Inspireren: wat is er mogelijk en wat voor invloed heeft dit op uw organisatie?
  • Experimenteren: wat is er mogelijk met de beschikbare data en hoe komen we samen tot een PoC.

infographic machine learning