Cloud Connected Devices

“Everything that can be automated will be automated.”
Shoshana Zuboff 

Techniek

Het is de eerste van de drie wetten die Zuboff voorschreef in de context van haar studies naar de impact van informatietechnologie op arbeid en maatschappij. De andere twee wetten luiden: “Everything that can be informated will be informated” en, “Every digital application that can be used for surveillance and control will be used for surveillance and control”. 

Aangenomen dat deze wetten geldig zijn, kun je het “Internet of Things” (IoT) zien als de uitvoering ervan. Er zijn diverse termen en varianten voor IoT, bijvoorbeeld “Cloud Connected Devices”. Wat ons betreft hebben we het over een concept met de volgende kenmerken: 

  • Er zijn één of meerdere apparaten met invoer en/of uitvoer. 
  • Die apparaten communiceren met elkaar, al dan niet via een publiek netwerk. 
  • Door de informatie-uitwisseling en -analyse ontstaat nieuwe informatie. 

Onze Expertise

Er bestaat in bijna ieder werkveld de behoefte om informatie te verzamelen, uit te wisselen en te analyseren, het liefst geautomatiseerd. Zolang machines nog niet slim genoeg zijn om dat zelf te doen op een manier die voor de mens van waarde is, zijn er nog intelligente mensen nodig om dat uit te voeren. Daar zien wij een rol voor Luminis weggelegd. Het toevoegen van waarde met behulp van informatietechnologie zit namelijk in ons DNA. Een innovatieve oplossing die we hebben gerealiseerd is een toepassing voor de Veluwe. 

Projecten

Met Equestic meten we de bewegingen van een rijpaard en geven we de ruiter en verzorger tips om het paard sterker en gezonder te maken. Met deze fitbit voor paarden heeft de eigenaar van het paard op afstand de juiste informatie over trainingshistorie en de ontwikkeling van het paard tot zijn beschikking.

 

feltest

Bij Feltest helpen we mee om de  meetresultaten  van  papierkwaliteit inzichtelijk te maken op de handscanner. Mobiele sensoren alsmede sensoren op een vaste plek worden gecombineerd en geïnterpreteerd. Op die manier wordt de machine proactief gecontroleerd op aankomende storingen, of onderdelen die vervangen dienen te worden zodat de machine minimaal uitvalt.

 

Wij worden graag uitgedaagd om samen met uw organisatie nog meer werkvelden te verbinden en onderling te laten communiceren, nieuwe businessmodellen aan te boren, òf uw organisatie van advies op dit vlak te voorzien.