Project: Visionplanner

visionplanner1

Visionplanner ontwikkelt sinds 1996 financiële rapportagesoftware. De software was initieel bestemd voor het maken van een business- en ondernemingsplan. Inmiddels is de software veel breder geworden en is het een oplossing voor planning en control en rapportage van financiële managementinformatie. Tegenwoordig ondersteunt de VisionPlanner software meer dan 6.000 organisaties binnen het midden- en kleinbedrijf als accountants- en administratiekantoren.

In 2013 is een nieuwe versie van VisionPlanner gelanceerd, met daarin innovaties op meerdere gebieden. Een volledig cloud gebaseerde SaaS oplossing die managementrapportages voor iedereen bereikbaar maakt. Het sneller toegankelijk maken van nieuwe functionaliteit voor gebruikers en schaalbaarheid van de oplossing zijn de belangrijkste beweegredenen. Door gebruik te maken van Software as a Service (SaaS), is VisionPlanner in staat gecontroleerd en snel functionaliteit toe te voegen of gebruikers aan te sluiten. Voor gebruikers is een bijkomend voordeel dat er enkel betaald dient te worden naar gebruik van functionaliteit.

Luminis heeft Visionplanner in de totstandkoming van dit product zeer intensief bijgestaan. Deze ondersteuning omvatte het ontwikkelen van het business model, het invoeren van een agile ontwikkelmethodiek, het ontwikkelen met nieuwe technologieën en het opleiden van de eigen medewerkers op al deze vlakken. De rollen die door Luminis medewerkers zijn vervuld in dit proces zijn: Scrum coach, Scrum master, Architect, Lead Developer, Team lead, User Interaction Expert en Developer. Vanaf het begin van het proces was het doel van de Luminis mensen om zichzelf overbodig te maken. Als laatste opdracht hebben de mensen van Luminis een rol gespeeld bij de werving en selectie van hun eigen plaatsvervangers.

Deze aanpak is van doorslaggevend belang geweest voor VisionPlanner bij het succesvol innoveren richting een volledig nieuw business model. Binnen 6 maanden na de start van de eerste sprint werd de Visionplanner oplossing door Microsoft Amerika beloond met een ‘Certified for Azure’ certificaat. Hiermee behoorde Visionplanner tot de eerste tien bedrijven in Nederland met een dergelijk certificaat, een mooie prestatie.

Visionplanner